Armaturka

Virtuální prostor

Vernisáž

 | 21. 10. 2015 . 18:00 | Malá galerie

z cyklu Text v uměleckém díle
trvá do 2. 12.

virtualni prostor POZVANKA-1

Jana Bernartová, Blázni.cz, The Rodina
kurátorka: Barbora Hájková

Text jako prvek objevující se v uměleckém díle má mnoho podob a funkcí. Od aktivistického postoje, jež často vyjadřuje politické smýšlení tvůrců, můžeme postupovat ke konceptuálním dílům, využívající textu jako nástroje k dosažení svého cíle, ve kterých vystupuje ve většině případů jako nositel informace o uměleckém záměru. Text, především pak jeho zástupné znaky – grafémy, může také stát v opozici ke své komunikační funkci – může být nositelem estetiky. A samozřejmě text, který slouží k analýze a interpretaci samotné funkce a podoby jazyka a komunikace.

Výstava v Malé galerii prezentuje pouze malý úsek uměleckých přístupů, které se textem ve virtuálním prostoru zabývají. Další autoři výše popsanou problematiku propojují např. s dalšími fenomény jako náboženství nebo osobní vztahy. Celkový obraz textu ve virtuálním prostoru by se v budoucnu měl prezentovat ve větším měřítku, než je Malá galerie.

fotogalerie
press