Armaturka

Typoplakát

Vernisáž

 | 22. 4. 2015 . 18:00 | Inkubátor

Mezinárodní výstava typografických plakátů

trvá 20. 5. 2015

Písmo je jedním ze základních nástrojů lidské komunikace a na výstavě Typoplakát se vystavují plakáty, kde písmo hraje hlavní roli. Byli osloveni designéři ze Slovenska, Česka a Polska, aby se prezentovali vlastním typoplakátem.

typoplakat usti_pozv

V kolekci vystavených prací převažují autoři spojení – ať už jako absolventi nebo jako pedagogové – s Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Akademií umění v Lodži. Jsou to všechno školy s bohatou typografickou tradicí.

Akademie umění v Lodži navíc zaujímá v rámci tzv. “Polské plakátové školy” mimořádné postavení, protože se z ní naprosto vymyká. Zatímco tvůrci z jiných míst Polska po II. světové válce získali světovou proslulost svými umělecky uvolněnými a malířsky budovanými plakáty, na kterých mnohdy hraje písmo podřadnou roli, v Lodži si naproti tomu dokázali udržet osobitost modernistického odkazu zakladatele tamní akademie – Władysława Strzemińského – a na písmu postavili svůj umělecký výraz.

Vedle zastoupení tří zemí je třeba zmínit také fakt, že vystavující reprezentují hned několik generací tvůrců, takže návštěvník může pozorovat různé výtvarné přístupy ovlivněné dobou vzniku nebo technikou realizace.

Na výstavě jsou k vidění typoplakáty s tématikou kulturní, společenskou i politickou. Zvláštní kategorii tvoří plakáty od tvůrců písma, kteří je využívají pro prezentaci svých nových produktů.

Plakát po dlouhá léta patřil k nejrozšířenějším informačním médiím. I když v poslední době jeho místo čím dál častěji zaujímají city lighty, digitální tabule, popř. webové bannery, bratislavská výstava ukazuje, že i s tak poměrně vyhraněnou formou plakátu jako je plakát čistě typografický se i nadále můžeme běžně setkávat.

fotogalerie
press