Armaturka

Pressing Point

Vernisáž

 | 1. 9. 2014 . 17:00 | Galerie Emila Filly

Výběr prací studentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP z let 2012 – 2014.
trvá do 13. 9.

pressing_point_plakat-TISK

Název „Pressing Point“ je parafrází na termín pressure point, užívaný v reflexní terapii či v body terapii. Vyvíjením tlaku na jednotlivé body na lidském těle jsou stimulovány konkrétní orgány a cílem je aktivovat organismus a nasměrovat jej k pozitivně orientovaným změnám. Podobně i tento studentský výběr je snahou podnítit tvůrčí potenciál studentů a motivovat je k samostatné činnosti nad rámec jejich studijních povinností.

Projekty prezentované v Galerii Emila Filly využívají široké palety technik a médií – jejich autoři se vyjadřují prostřednictvím klasické malby, kresby, videa, fotografie, instalace, konceptuální tvorby apod. Studenti, kteří se na KVK vzdělávají, nejsou primárně připravováni pro samostatnou uměleckou činnost. Přesto je zážitek z tvorby a schopnost vystavět funkční umělecký koncept něčím, co mají společné s čistě uměleckými obory. Student, který něčím takovým neprošel, nemůže autenticky působit jako výtvarný pedagog na jakémkoli stupni vzdělávání.

press
fotogalerie