Armaturka

Petra Hudcová: Pod cizí vlajkou

Vernisáž

 | 2. 3. 2016 . 19:30 | Move Gallery

samostatná výstava
trvá do 14. 4. 2016

pozvanka_vlajka-2

Projekt prozkoumává změněný stav vědomí v zachycené situaci nebo momentu. Důraz je kladen na vizuální prožitek v daném prostoru a na čistotu objektů, které jsou v interakci s architekturou. Právě vizuální podoba galerie s národními kontejnerovými loděmi registrovanými pod označením „under the flag of convenience“ spojovanými s ilegalitou, poodhaluje další souvislosti mezi uměním a odrazem reality. Samotná instalace navozuje pocit rozpolcenosti vědomí a jednání i změněnému stavu vědomí.

Nacházíme se v pomyslném „v rauši”.

fotogalerie
press