Armaturka

Pavel Mrkus: Radiolaria

Vernisáž

 | 28. 1. 2015 . 18:00 | Galerie Emila Filly

trvá do 4. 3.

web obra¦üzek

Výstava RADIOLARIA čerpá z inspirace stejnojmenným kmenem jednobuněčných organismů tvořících si symetrickou mřížkovou strukturu kolem osy svého středu. Tyto drobné, nesmírně vizuálně zajímavé organismy (česky se jmenují Mřížovci a jsou například součástí planktonu) Mrkuse okouzlily a staly se základem rozvíjených asociací a alegorií ústecké výstavy. Autor pro Galerii Emila Filly připravil expozici, která přímo pracuje s dotčeným galerijním prostorem, jejž transformuje do podoby black box odpovídající nejlépe jeho záměru. Ocitáme se tak v zatemnělém místě, jež nám může asociovat nejen podmořské hlubiny, ale také něco mnohem neuchopitelnějšího, přesto neustále přítomného – Vesmír. Ve vnějším prostoru galerie Mrkus  do instalace komponuje symetricky uspořádané velké audiovizuální projekce. Zvukem řízené datové kompozice budou generovány v reálném čase a doplněny originálním zvukem. Na něm umělec spolupracuje s hráčem na bicí nástroje Martinem Švarcem, jenž připravuje skladbu pro základní osové struktury a jejího rozvíjení kolem středu. Zde právě nalézáme jednu z mnoha inspirací mřížovci, transformovanou do práce se zvukem. Skladba, kterou Švarc s Mrkusem produkují, bude přehrána naživo v galerii v průběhu vernisáže, zaznamenána a posléze během výstavy přehrávána. Během přehrávání skladby budou generovány základní pohybové principy projektovaných kompozic, tedy to, jakým způsobem budou vizuální objekty reagovat na zvukovou stopu. Nejde tedy o videoprojekci, ale datový tok, probíhající a mizející stejně jako daná zvuková stopa v čase. Osová stavba Radiolarií byla námětem také pro základní orientaci a kompozici datových struktur, které jsou uváděny do pohybu rytmickými údery.

 Druhá linie Mrkusovy výstavy vytváří ztišený protipól k velkolepé zvukově vizuální hře ve vnějším prostoru galerie. Ve výstavních buňkách, které tvoří svébytnou architektonickou součást Galerie Emila Filly autor instaluje LCD monitory s videem a drobné objekty realizované pomocí 3D tisku. Videa i objekty opět volně rozvíjejí morfologii mřížovců a variují tak ideální přírodní formu. Tato část výstavy má záměrně charakter kvazimuzeální prezentace formálně blízké přírodovědnému nebo rudolfinskému kabinetu kuriozit. Mrkus se zde od univerzálního obrací k intimitě a využívá dobře známé postupy prezentace pro ukotvení tématu.

fotogalerie
video
press