Armaturka

(Ne)barevné kontakty

Vernisáž

 | 26. 4. 2017 . 19:00 | Pro design

Autorská výstava šperků a skleněných objektů.

V současné době se velmi často setkáváme s názvy jako Smart materiály, Inteligentní materiály apod. Zjednodušeně lze říci, že to jsou materiály, které reagují na určitý specifický podnět změnou vybraných vlastností a jsou schopny pasivně nebo aktivně reagovat na tento vnější stimul dle intenzity vnějšího podnětu. 
Ve své práci se snažím využívat teorii barvy a jejich psychologické vnímání spojené se spiritualitou, která toto dílo formuje. Také využívám transparentnosti a zrcadlení skleněné hmoty. (Ne)barevné kontakty je výstava tří na sebe navazujících souborů děl.

První představuje skleněné objekty, jež vznikly na základě mých zkušeností se skleněným materiálem v kombinaci s experimentem Smart technologie. Divákovi chci nabídnout nejen nahlížení, ale i hmatovou zkušenost. Další částí prezentace jsou senzitivní intimní šperky, reagující na kontakt s lidskou rukou změnou barvy. V poslední řadě přestavuji šperky, které využívají lomu světla ve skleněné trubičce. Cílem výstavy je úvaha nad osobní taktilní zkušeností s materiálem konfrontovanou se zavedeným pravidlem “nedotýkat se” vystavených předmětů v galerijním prostoru.

press
fotogalerie