Armaturka

Michal Kindernay: Viditelnost

Vernisáž

 | 28. 5. 2014 . 17:00 | Malá galerie

z cyklu ‘Proč přemýšlet o budoucnosti?’, trvá do 20. 6.

viditelnost_mkindernayA5-1

Michal Kindernay se patří mezi absolventy Centra audiovizuálních studií FAMU od Miloše Vojtěchovského. Výstupem jeho projektů často bývají audiovizuální instalace, které propojují umění, technologii a vědu. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě přináší reflexi prostředí kolem nás. Svou uměleckou tvorbu mezioborově propojuje u řady mezinárodních kooperativních projektů (Alotof – A laboratory on the open fields, Time inventors Kabinet, apod.)

V prostorách Malé galerie je vystavena instalace, která pomocí světelného podnětu přenáší venkovní prostředí do uzavřeného interiéru galerie. Kamery a senzory, namířené do průhledu na nebe, budou sbírat v daném časovém horizontu výstavy klimatické informace, čímž vznikne specifický vizuální záznam počasí. Reálný “obraz městské krajiny” se bude postupně generovat do abstraktní obrazové kompozice, a to na základě denní teploty, vlhkosti, světla a míry znečištění daného prostředí. Obraz instalace se bude postupně zvětšovat a doplňovat v závislosti na nashromážděných informacích. V dernisážový den výstavy tedy bude kompletní záznam “kousku času”, paměti místa, jeho stavu a problémů, které se stanou nevyřčenou otázkou o budoucnosti. O tom, jak s danými informacemi lze naložit, jak se poučit nebo co skutečně změnit.

press
fotogalerie