Armaturka

Mantra

Výstava

 | 9. 9. 2015 . 10:00 | Move Gallery

Výstava Martiny Váradiové.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 29. 9. 2015.

pozvánka_Markéta Váradiová_Mantra

Horizontální plochy určují vertikalitu. Násobení, cyklení a opakování jsou principy mantry, zrcadel, od kterých se odráží myšlenky toho, co nás převyšuje. Geometrické segmenty, které jsou uspořádány v pravidelných kompozicích daných specifickým prostorem galerie, zvyšují napětí mezi vizí, ironií a symboly. Rytmus a nekonečné násobení prostoru a se v uzavřené místnosti stává vizuálním dialogem pro diváky. Soustředěním na detail rozkrýváme tajné poselství celku a uvědomujeme si vztahy ohraničeného a neohraničeného na základě precizní konstrukce. Poselství zde vepsané je nutné rozšifrovat a tak se zapojit do hry se světlem a odlesky. Organizací vertikál a zkosených horizontálních ploch s jasnými optickými kvalitami materiálu dospíváme k víceznačným významovým rovinám modelovosti vzniklé situace.

press
fotogalerie