Armaturka

Malé světy

Vernisáž

 | 27. 1. 2016 . 18:00 | Pro design

Výstava Elišky Králové, studentky oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a architektury TUL
trvá do 24. února

pozvanka facebook_Malé světy

Eliška Králová nabízí prostřednictvím výstavy Malé světy neobvyklý pohled na stejnojmenný grafický soubor jednoho z nejvýraznějších umělců 20. století a průkopníka abstraktního umění Vasila Kandinského (1866-1944). Malé světy (Kleine Welten) vznikly v roce 1922,  krátce po té, co Kandinsky začal vyučovat na škole umění a řemesel Bauhaus v německém Výmaru. Jednotlivé části souboru, tvořeného celkem 12 barevnými a černobílými tisky, reprezentují autonomní mikrokosmos, autorův pohled na svět jako na soběstačnou vesmírnou entitu složenou z nesčetných, na sobě nezávislých, hermetických částí. Aby se diváci mohli ponořit do hloubky obrazů novým a neobvyklým způsobem, Eliška Králová tyto mikrokosmy přenáší s  pomocí moderních technologií do virtuálního prostoru. Interaktivní aplikace (interaktivní instalace v kyberprostoru) je výběrem z výchozí série. Originální prvky 8 tisků (jemné linie, geometrické obrazce i barevné skvrny) převedla do zvektorizovaných grafik způsobem, aby došlo k rozkladu původního obrazu a uplatnění prvků v jiných, nepředvídatelných souvislostech. Eliška Králová tak volně pokračuje v Kandinského systematickém zkoumání vzájemných vyznění výtvarných elementů, kompozic, rytmu, kdy dospěl ke srovnání s působením prvků v přírodě, technice, hudbě či poezii. Za použití programování autorka pronikla do plochy tisků a původní statické kompozice geometrických obrazců rozpohybovala. Tím otevřela možnost rozkrývání dalších kompozičních řešení, vztahu mezi barvou a tvarem či analýzou vnitřního prostoru. Díky umístění aplikace v prostředí webu se tvůrci nových kombinací stávají sami diváci (v galerii) a uživatelé (na internetu). Ti s jednotlivými prvky volně manipulují, mění jejich velikost, transformují je, vrství, rotují s nimi, … a docházejí k vlastnímu uspořádání Malých světů.

fotogalerie
press