Armaturka

Kterým směrem? Kterým směrem?

Vernisáž

 | 11. 5. 2016 . 17:00 | Malá galerie

z výstavního cyklu Čtyřikrát pět je dvanáct

pozvanka_holzel_v2-1

Výstavní cyklus Čtyřikrát pět je dvanáct je inspirován dílem a životem matematika Lewise Carolla, logicky uvažujícího muže, a přesto stvořitele Říše divů. Co ale znamená logicky uvažovat? Logika je věda zabývající se formami a principy jasného usuzování. Logické uvažování je tedy myšlenkový postup, kdy od jasně daných souvislostí docházíme k určitým závěrům.

Říše divů je ale zcela imaginární svět plný podivuhodností, země s vlastními pravidly, kde všechno je možné. Naším cílem není převyprávět děj příběhu, ale spíše dané téma uchopit v jiné interpretační linii. Zajímá nás samotný přístup jednotlivých, námi vybraných, umělců k inspiračnímu zdroji, v tomto případě literárnímu dílu Alenka v Říši divů, které je samo o sobě plné významů.

fotogalerie
press