Armaturka

Ko-shické metro

Vernisáž

 | 1. 3. 2017 . 18:00 | Galerie Emila Filly

Mladá košická scéna.
Výstava trvá do 6. 4. 2017.

ANIMACE VÝSTAVY KO-SHICKÉ METRO 

„Hrou ke stylizaci“
Autorky animace: Tereza Voštová, Dagmar Myšáková

Zveme Vás na animaci výstavy Ko-shické metro. Výstava zahrnuje řadu rozmanitých uměleckých přístupů studentů Fakulty umění Technické univerzity v Košicích. Animace se formou jednoduchých a hravých výtvarných cvičení zaměří zejména na stylizaci a zjednodušování, jež je ve většině z vystavených prací přítomná.

Termín: Po domluvě kdykoliv v otevírací době Armaturky.
Kontakt: mysakova@armaturka-usti.cz, 720 568 765

Vystavují: Svetlana Fialová, Jaro Kyša, Matúš Lányi, Boris Sirka, Simona Štulerová, Ján Vasilko, Monika Vrancová, Ján Zelinka, Vlasta Žáková

Kurátor: Vladimír Beskid

Výstavný projekt pod názvom “Ko-shické metro” má ambíciu predstaviť v Ústí nad Labem a širšej českej verejnosti aktuálne vizuálne umenie z metropoly východného Slovenska. Ide o špecifickú lokálnu výtvarnú scénu, ktorú výrazne posilnila novoutvorená Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (od roku 1998). Práve študenti a absolventi tejto novej umeleckej školy (predovšetkým Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU) tvoria základ silnej nastupujúcej generácie na Slovensku po roku 2000. Mnohí z nich sa etablovali nielen v slovenskom, ale aj širšom stredoeurópskom kontexte.

fotogalerie
press