Armaturka

Dresdner Wald

Vernisáž

 | 17. 9. 2014 . 18:00 | Galerie Emila Filly

současná drážďanská malířská škola
PRODLOUŽENO DO 29. 10.

pozvanka

Lutz Bleidorn, Antje Guske, Torsten Grötschel, Andreas Hildebrandt, Lucas Örtel, Sylvia Pásztor, Priscilla Ann Siebert, Clemens Tremmel

Výstavní projekt Dresdner Wald / Drážďanský les prezentuje specifickou polohu současné drážďanské malířské školy. Představit autory z Drážďan v Ústí nad Labem v sobě zahrnuje několik zajímavých aspektů. V první řadě je třeba zmínit, že obě scény mají podobná východiska krajin ležící v obrozeném prostoru česko-německého příhraničí, ale také odlišnosti, které tkví v rozdílném charakteru transformačních změn po pádu železné opony. Drážďanská Kunsthochschule letos slaví 250 let od svého založení, tradice vysokého uměleckého školství v Ústí nad Labem je nepoměrně mladší.

Kurátorky výstavy (Eva Mráziková a Susan Donath) se zaměřují na médium malby jako fenomén, v němž lze najít společný místní i historický odkaz v postavě romantického malíře Caspara Davida Friedricha. Drsná podmanivost krajiny mezi Drážďany a Ústím nad Labem, obraz poutníka, tajemství hlubokých lesů – to jsou hlavní motivy Friedrichových obrazů, které tvoří důležité malířské pozadí i pro současnou uměleckou generaci. Symbol stromu, dřeva, motivy zvířat nebo záznam krajiny – jsou i náměty obrazů vybraných pro výstavu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Konkrétní motivy jsou realizovány přímočarým malířským rukopisem, s technickou dokonalostí a bravurou, přesto v nich nalézáme prostor pro jemný humor, nedospělý úhel pohledu nebo nekonečné tajemství.

press
video
fotogalerie