Armaturka

Dirk Grosser: Hotel Bohemia

Vernisáž

 | 9. 12. 2015 . 18:00 | Move Gallery

Urban life as concept of conformity
trvá do 20. 1. 2016

pozvanka_hotel-bohemia-1

Projekt s názvem Hotel Bohemia reflektuje prostředí známé pohledem zvnějšku. Podtitulem „městský život jako koncept konformity“ vyjadřuje obecný vztah k porozumění a komunikaci skrze velmi osobní zkušenosti.

Co znamená konformita ve společnosti, jaké jsou podmínky integrace a kde jsou naše osobní hranice bránící překročení kulturně-historického konstruktu o daném národu?

fotogalerie
press