Armaturka

Diplomky 17

Vernisáž

 | 31. 5. 2017 . 18:00 | Galerie Emila Filly

Výstavy magisterských a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
trvá do 28. 6. 2017

Výstavy Diplomky 17 představí závěrečné práce 120 studentů z celkem šestnácti ateliérů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato již tradiční přehlídka prezentuje tvůrčí práci v oblasti grafického a produktového designu, současné umělecké a reklamní fotografie, nových médií až po konceptuální projekty a performance. Představené studentské práce budoucích absolventů oboru Výtvarná umění ilustrují svobodnou a tvůrčí atmosféru fakulty a její zaměření na aktuální umělecké a designové tendence. Zároveň tato výstavní prezentace přináší obraz práce jednotlivých ateliérů a pedagogů, kteří rozvíjejí mladé talenty v samostatně pracující umělce, designéry a grafiky.

V prostorách Domu umění Ústí nad Labem návštěvníci naleznou umělecké instalace, fotografie, projekce a objekty studentů ateliérů Digitální média, Time-Based Media, Interaktivní média, Performance a Photography (obor fotografie vyučovaný v anglickém jazyce).

Kulturní fabrika Armaturka pak prezentuje novinky z ateliérů Design interiéru, Produktový design, Design keramiky, Oděvní a textilní design, Grafický design I, Grafický design II a Vizuální design. Designové zaměření expozice doplňuje tvorba studentů ateliérů Přírodní materiály, Sklo, Fotografie, Photography, Aplikovaná a reklamní fotografie a Interaktivní média, jejichž projekty se mnohdy pohybují na pomezí volného umění a designu.