Armaturka

DIPLOMKY 15

Vernisáž

 | 27. 5. 2015 . 18:00 | Galerie Emila Filly

Výstava diplomových prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Galerie Emila Filly, Pro design, Malá galerie, Inkubátor, Move Gallery
výstava trvá do 30. 6.

Dipl-fud-web

Studenti napříč 16-ti ateliéry Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se chystají slavnostně zakončit své studium tradiční výstavou svých závěrečných prací. Ta patří k nejdůležitějším událostem akademického roku. Tento rok se svými pracemi bude prezentovat téměř 100 studentů, z toho téměř 50 svými bakalářskými a více než 40 svými diplomovými pracemi.

Závěrečné práce představují také přehlídku samotné školy jako umělecké a vzdělávací instituce. Ilustrují její svobodnou a tvůrčí atmosféru a zaměření na aktuální umělecké a designové trendy. Čerstvým bakalářům budou patřit prostory samotné budovy FUD v kampusu univerzity. Diplomovým pracím je věnována celá kulturní fabrika Armaturka spolu s velkolepým prostorem Galerie Emila Filly. Ta je pro diplomanty symbolickým vyústěním jejich studia na svobodnou uměleckou půdu. Propojení a dlouhodobá spolupráce s těmito institucemi a charakterizuje jeden z významných cílů fakulty, tedy intenzivně se podílet na zkvalitnění kulturního a společenského života v Ústí nad Labem.

press
video
fotogalerie