Armaturka

DIPLOMKY 14

Vernisáž

 | 28. 5. 2014 . 18:00 | Galerie Emila Filly

trvá do 27. 6.

diplomky14CZ-mail-web-1

Studenti napříč 16-ti ateliéry Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se chystají slavnostně zakončit své studium tradiční výstavou svých závěrečných prací. Ta patří k nejdůležitějším událostem akademického roku. Tento rok se svými pracemi bude prezentovat 90 studentů, z toho téměř 50 svými bakalářskými a více než 40 svými diplomovými pracemi.

Vernisáž výstavy DIPLOMKY 14 proběhne ve středu 28. května 2014 od 18 hodin v Galerii Emila Filly a zahájí ji děkan fakulty doc. Mgr. Michal Koleček, PhD. Výstava bakalářských prací v budově Fakulty umění a designu v kampusu UJEP bude otevřena ve stejný den od 14 hodin.

press
fotogalerie