Armaturka

Kurzy pro veřejnost

Pravidelné kurzy pro veřejnost vedené výtvarníky, umělci, pedagogy, absolventy a studenty doktorských studií Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Vedou k osvojení rozličných výtvarných a grafických technik, rozvoj kreativity, stejně jako k rozšíření povědomí o současném výtvarném umění. Kurzy jsou připravovány pro rozličné věkové kategorie.

Náplň aktuálních kurzů a termíny:

T.I.T.L.E.
Kabina
Zahrada ve městě
Umění je věda
RAW
Fotografický workshop
Tamaryšek