Armaturka

Umění je věda

_MG_2527

Čas: 15.30 – 17.30

Základní a střední školy si mohou domluvit individuální kurz na e-mailu zikmundova@armaturka-usti.cz nebo telefonu 724 106 590.

Informace o programu:

Výtvarné dílny pro děti

„Umění je věda“ je pravidelný program pro děti školního věku. Pomocí hravých činností a tvořivých úkolů se děti seznamují s aktuálními výstavami, poznávají nové výtvarné techniky, rozvíjejí motorické dovednosti i vlastní fantazii, získávají nové zkušenosti a neobvyklé zážitky. Cílem volně na sebe navazujících výtvarných dílen je dětem hravou a především zábavnou formou přiblížit současné umění, které rozhodně není nuda, ale naopak objekt vhodný k prozkoumání, a to tam, kde se to nejzajímavější právě odehrává – přímo v galerii. Výtvarné dílny proto probíhají jednak v expozicích výstav, kde jsou děti v přímém kontaktu s vystavenými exponáty, jednak ve výtvarném ateliéru, jenž nabízí zásobu nejrůznějších materiálů – stačí si jen vybrat.

Co na děti čeká?

– odpoledne plné her, bádání, experimentování a výtvarného tvoření
– zajímavé materiály, tradiční i netradiční techniky
– to, co znají a mají rády, i to záhadné a tajuplné, co je potřeba teprve objevit a prozkoumat

  • Cílová skupina: 7 – 12 let
  • Maximální počet účastníků: 25
  • Cena kurzu: 50 Kč

Mgr. et. MgA. Dagmar Myšáková (nar. 1989 v Klatovech) vystudovala Výtvarně edukativní studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana  Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti pokračuje v doktorském studiu na Pedagogické fakultě, obor Teorie výtvarné výchovy. Od roku 2013 realizuje animační programy a workshopy pro veřejnost v Galerii Emila Filly a v Lektorském centru Armaturky.