Armaturka

Uplynulé rezidence

Brutální vemena (2014)

Tereza Bonaventurová, Barbora Čápová, Adam Frk Tomáš Stehlík

Široký výčet fascinujících rad a pokynů z knihy Malý životní rádce nás inspiroval k vytvoření díla vycházejícího z uměleckých kruhů směrem k široké veřejnosti. V dnešní době velké procento populace slepě tápe v nesčetných radách, příručkách či návodech, poskytujících kompletní instrukce pro spokojený život. Místo svých instinktů a rozhodnutí následuje podobné publikace ve snaze vyhnout se nedostatkům, nezdaru či selhání.

Cílem rezidence je ve spolupráci s veřejností vytvořit široký okruh rad, návodů a instrukcí, zpracovaný do vizuální podoby, smazání hranic mezi diváky a tvůrci a podpora rozvoje osobních fantazií a způsobů myšlení, kdy budeme vést účastníky workshopu k vytvoření vlastních uměleckých rad a návodů.

Finanční grant galerie bude použit na vypracování a zhotovení našeho vlastního malého rádce, mapujícího jak veškeré námi vytvořené rady a návody, tak dokumentaci zmíněného workshopu a výstupy zúčastněných.

______________________________________________________

Patrik Křížek, Mikuláš Zipper a František Hůla (2014)

Záměrem našeho projektu je vytvořit modulární systém aplikovaný v exteriéru nebo interiéru. Moduly se mohou sestávat od světelných těles po nábytkové prvky. Vše bude upřesněno postupným vývojem ve stanovené době trvání poskytnutí ateliéru č. 4 v 1. patře kulturní fabriky Armaturka.

______________________________________________________

Tomáš Lumpe (2013)

POULIČNÍ PORTRÉT: Předlice

V rámci svého projektu bych chtěl rozvinout a pokračovat v souboru pracovně nazvaném Jateční lidé. V Jateční ulici nacházející se před areálem Severočeské armaturky jsem nabízel kolemjdoucím pořízení portrétu v našem improvizovaném studiu. Na všech fotografiích je použité neutrální bílé pozadí a přesto většina snímků přiznává i pozadí nativní, kterým byla zeď areálu Severočeské Armaturky. Skupinové záběry odhalují i část chodníku čímž již mohou dát znát, že se jedná o pouliční fotografii. Tyto portréty v konečném důsledku stojí na každé individualitě, kterou se v daný moment na daném místě podařilo zachytit a na jejich vzájemné rozdílnosti či naopak podobnosti.