Armaturka

Rezidence & Start-up

Rezidenční program pro umělce je úzce spjatý s výstavním plánem Armaturky. Vzniklá díla jsou prezentována v Malé galerii a galerii Pro design a na skupinových výstavách v Galerii Emila Filly.

Start-up je určený pouze pro studenty a absolventy FUD UJEP. Poskytuje prostor a zázemí studentům designu a vizuální komunikace při získávání praxe. Start-up je součástí Inkubátoru Předlice.

Rezidenční program a Start-up je určen pro mladé umělce a designery.

UPLYNULÉ REZIDENCE

_MG_4933

AKTUÁLNĚ

Ivana Zochová

TOOLBOX “Prostor jako vizuální laboratoř”

Jedná se o vytvoření určitého “repertoáru” prostředků a nástrojů (Toolbox), které budu využívat ke své tvorbě. Chci zkoumat roli a platnost těchto nástrojů, které tradičně používáme při vnímání a používání světa. Vytržením z jejich konvenčního, tradovaného chápání a usazováním do nových kontextů budu sledovat proměnu těchto pojmů a jejich vliv na náš vztah k vnějšímu prostředí.

Eva Pejchalová

MgA. Eva Pejchalová studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Stanislava Diviše (2006-2010) a u Jiřího Černického (2010-2012). Od roku 2014 studuje Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace na FUD UJEP.

„Rezidenční pobyt bych ráda soustředila pro realizaci uměleckého projektu, kterému se věnuji momentálně 1. ročníkem doktorského studia na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v oboru Vizuální komunikace. Téma mé disertační práce je Sociálně angažované projekty v kolaborativním umění.

V rámci disertační práce se zaměřuji na analýzu kolaborativního umělce, otázky identifikace s druhými a hledání vlastní identity, na rozbor strategií, cílů a vizí sociálně angažovaných projektů v oblasti kolaborativního umění, a s ohledem na cílovou skupinu se rovněž dotýkám řešení tématu problematiky opomíjených sociálních skupin a každodennosti v kontextu umění.

V poslední době se věnuji uměleckým interakcím se skupinami seniorů a společnému uměleckému projektu Ateliér KIN, který je zaměřen na současný provoz stále fungující továrny Koh-i-noor v pražských Vršovicích, na sociální skupinu zaměstnanců továrny, historii podniku a na jeho industriální areál.

Záměrem projektu po dobu rezidenčního pobytu je vytvářet sítě sociálních vztahů a interpersonálních situací v industriálním areálu Armaturky a tematicky se zapojit do uměleckých programů a výstavních plánů uměleckého centra. Dále bych uplatňovala participativní přístupy a sociální formy, které směřuji vždy k vybrané marginalizované skupině lidí. Orientovala bych se na sociální komunity města Ústí nad Labem a postupovala bych k materiálu umělecké práce skrze sociální kontexty, interpersonální vztahy, samotné umění dialogu participativní přístupy.“