Armaturka

Fotografický workshop

Nejen digitální fotografie a postprodukce v praxi.

Informace o programu

Účastník čtvrtletního kurzu absolvuje celkem 24 vyučovacích hodin, rozdělených do 6 lekcí.

Během kurzu se jeho účastníci seznámí se základy techniky fotografie, fotografického vybavení a následné fotografické postprodukci. Posluchači se seznámí se základními principy studiové fotografie – portrét a produktová fotografie. Součástí kurzu budou teoretické přednášky zaměřené na historický vývoj a současné pojetí fotografie. Prostřednictvím tvorby vybraných autorů budou představeny různé tvůrčí fotografické přístupy. Pro bloky věnované postprodukci si uchazeči mohou přinést vlastní počítač, v případě potřeby počítač zajistíme. 

  • Cílová skupina: Kurz je určený pro začátečníky a mírně pokročilé.
  • Maximální počet účastníků kurzu: 5
  • Cena kurzu: 3.000 Kč / os., 24 vyučovacích hodin v 6 lekcích

Lze domluvit i individuální návštěvy jednotlivých lekcí za jednorázový poplatek 500 Kč / lekce (4 hodiny). Pro více informací kontaktujte lektora kurzu Aleše Loziak na tel. 777 779 001 nebo emailu ales.loziak@ujep.cz.

Po zaplacení poplatku nelze v případě neúčasti požadovat vrácení peněz či slevu!

Lektoři: Aleš Loziak, Tomáš Lumpe

MgA. Aleš Loziak (nar. 1978 v Karlových Varech). Vystudoval ateliér Fotografie Pavla Baňky a at. Photography Zdeny Kolečkové na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní působí jako odborný asistent na katedře Fotografie. Od roku 2001 se zabývá výrobou audio-vizuálních pořadů, poradenstvím v oblasti hardware a software, grafickou prací či realizací reklamy v komerční sféře. Vedle toho se paralelně věnuje výstavní činnosti, je členem sdružení Pro kompot a jedním ze zakládajících členů spolku Veřejný sál Hraničář (dříve Činoherák Ústí). Společně s Tomášem Lumpem připravuje v Armaturce pravidelné fotografické kurzy pro veřejnost.

BcA. Tomáš Lumpe (nar. 1986 v Chebu) je absolventem magisterského programu ateliéru Fotografie Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Účastnil se tuzemských samostatných i skupinových výstav a za své projekty získal již několik ocenění. Ve své tvorbě se věnuje široké škále témat, pro která volí různé formy zpracování. Má úctu k tradiční velkoformátové fotografii, stále častěji však s médiem fotografie experimentuje a kombinuje s dalšími digitálními médii. V kulturní fabrice Armaturka připravuje s Alešem Loziakem pravidelné fotografické kurzy pro veřejnost.