Armaturka

tvůrčí tým

Jiří Dvořák (nar. 1989 v Klatovech) vystudoval ateliér Aplikované a reklamní fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2012 je členem sdružení Pro kompot a Ideamakers, kde působí jako produkční. Zúčastnil se několika fotografických výstav v Čechách a sám některé zorganizoval (např. expozice AARF pro festival Prague Photo 2013 v Praze). V současnosti spolupracuje s Galerií Emila Filly a působí jako fotograf v Armaturce.

Michal Kukačka (nar. 1986 ve Vrchlabí) vystudoval ateliér Grafický design 1 u Karla Míška na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době realizuje vlastní zakázky ve studiu Les kanců, které založil společně se svými kolegy ze sdružení Mančaft. Vedle komerčních realizací se věnuje podpoře neziskových organizací (např. vizuální styl pro Činoherák-Ústí). V rámci doktorského studia na FUD UJEP otevřel v Armaturce sítotiskovou dílnu, kde se zabývá experimentem v grafice a prostřednictvím workshopů zde umožňuje realizaci projektů i studentům UJEP a veřejnosti.

Jan C. Löbl (nar. 1981 v Praze) vystudoval ateliér Textilní tvorby u Bohdana Mrázka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní pracuje jako externí asistent. Věnuje se kostýmnímu návrhářství pro tuzemská divadla (pro bývalé Činoherní studio realizoval kostýmy např. pro představení Romeo a Julie, Maryša a d.). Je organizátorem uměleckých sympozií Kulisa a V Zahradách ve Staňkovicích (okr. Litoměřice). V současnosti je doktorandem na FUD UJEP a realizuje animační programy a workshopy pro veřejnost v Lektorském centru Armaturky.

Richard Loskot (nar. 1984 v Mostě) vystudoval na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci pod vedením Stanislava Zippeho. Ve své práci se zabývá spojením umění a technologií a používá je jako nástroj zdravé manipulace, přetvářející pohled lidí na svět. Byl již dvakrát nominovaný na prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého. V současnosti pracuje na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, organizuje PechaKucha Night v Ústí nad Labem, je členem sdružení Pro kompot a jedním ze zakládajících členů spolku Veřejný sál Hraničář. V Armaturce realizuje T.I.T.L.E..

Aleš Loziak (nar. 1978 v Karlových Varech). Vystudoval ateliér Fotografie u Pavla Baňky a Photography u Zdeny Kolečkové na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se stal o několik let později odborným asistentem. Od roku 2001 se také zabývá výrobou audio-vizuálních pořadů, poradenstvím v oblasti hardware a software, grafickou prací či realizací reklamy v komerční sféře. Vedle toho se věnuje výstavní činnosti, je členem sdružení Pro kompot a jedním ze zakládajících členů spolku Veřejný sál Hraničář. V současné době je doktorandem na FUD UJEP. Společně s Tomášem Lumpem připravuje v Armaturce pravidelné fotografické kurzy pro veřejnost.

Tomáš Lumpe (nar. 1986 v Chebu) vystudoval ateliér Fotografie Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Účastnil se tuzemských samostatných i skupinových výstav a za své projekty získal již několik ocenění. Ve své tvorbě se věnuje široké škále témat, pro která volí různé formy zpracování. Má úctu k tradiční velkoformátové fotografii, stále častěji však s médiem fotografie experimentuje a kombinuje s dalšími digitálními médii. V kulturní fabrice Armaturka připravuje s Alešem Loziakem pravidelné fotografické kurzy pro veřejnost.

Skupinu Monsters založili Michaela Labudová (nar. 1978 v Liptovském Mikuláši) a Pavel Frič (nar. 1978 v Karlových Varech) v roce 2007 společně s Lukášem Mullerem. V současné době působí jako odborní asistenti na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřují se na experiment a vývoj progresivních vizuálních řešení. Ve své práci se pohybují na pomezí grafického designu a umělecké instalace. Prostředkem komunikace s divákem pro ně jsou vizuální a typografické kódy, propojení s konkrétním časem, prostorem a místem. V současné době jsou doktorandy FUD UJEP.

Eva Mráziková (nar. 1976 v Mostě) vystudovala Katedru výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se zabývá sociálně a politicky angažovanému umění prezentovanému často ve veřejném prostoru a volnou kresbou a malbou. V letech 1996 – 2001 působila jako spolukurátorka Galerie Emila Filly, v letech 2002-2008 a od roku 2013 působí jako ředitelka Galerie Emila Filly. V roce 2013 jako součást praktické části svého doktorského studia na FUD UJEP založila Lektorské centrum Armaturka, které se věnuje galerijním edukacím.

Dagmar Myšáková (nar. 1989 v Klatovech) vystudovala Výtvarně edukativní studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti pokračuje v doktorském studiu na Pedagogické fakultě, obor Teorie výtvarné výchovy. Od roku 2013 realizuje animační programy a workshopy pro veřejnost v Lektorském centru Armaturky.

Tereza Nováková (nar. 1985 v Praze) vystudovala Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je teoretičkou současného umění a kurátorkou alternativního výstavního prostoru v barokním areálu Na Kalvárii u vesnice Ostré (okr. Litoměřice) a členkou sdružení Pro kompot. Od roku 2011 pracuje v Galerii Emila Filly a je asistentkou obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem. Podílí se na vytváření doprovodných programů Armaturky. V současné době je doktorandkou na FUD UJEP.

Tomáš Petermann (nar. 1987 v Ústí nad Labem) vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Po absolvování stáže v ateliéru alternativní skupiny raumlaborberlin se více zaměřuje na městský veřejný prostor a působení jeho obyvatel v něm. V Ústí nad Labem se věnuje instalacím k oživení nálady města a také boji proti nesmyslné zástavbě. Je členem sdružení Pro kompot a jedním ze zakládajících členů spolku Veřejný sál Hraničář. Aktivně pracuje jako architekt na volné noze a organizuje PechaKucha Night v Ústí nad Labem. V současnosti působí jako PR na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v Armaturce.

Romana Veselá (nar. 1985 v Mladé Boleslavi) vystudovala Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Je teoretička a kurátorka současného umění a zaměřuje se především na možnosti prezentace umění ve významově zatíženém prostředí a na umění ve veřejném prostoru. Je kurátorkou alternativního výstavního prostoru v barokním areálu Na Kalvárii u vesnice Ostré (okr. Litoměřice) a členkou sdružení Pro kompot. V současné době působí na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a zároveň je ředitelkou kulturní fabriky Armaturka v Ústí nad Labem.

Dana Zikmundová (nar. 1985 v Jablonci nad Nisou) vystudovala ateliér Přírodní materiály a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je teoretičkou a kurátorkou současného umění a designu. Zabývá se vztahem umění a společnosti, především v Liberci a v Ústí nad Labem, a jeho zprostředkováním. Od roku 2012 spolupracuje s Asociací užité grafiky a grafického designu. V současnosti působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pracuje jako produkční v kulturní fabrice Armaturka a je šéfkurátorkou galerie Pro design.

Ivana Zochová (nar. 1983 v Jirkově) vystudovala ateliér Textilní tvorby u Bohdana Mrázka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v současné době působí jako odborná asistentka v ateliéru Performance Jiřího Kovandy. Ve své tvorbě se zabývá především performance, instalací a site-specific objekty. Inspiruje se symbiózou rostlin a tyto procesy zkoumá také u předmětů z běžného života. V rámci svého doktorského studia na FUD UJEP otevřela v Armaturce kurz Zahrada ve městě, přibližující možnosti alternativního a klasického zahradničení.

 

Armaturka

Autor vizuálního stylu: Michal Kukačka
Grafik: Marie Adamová
Fotograf: Jiří Dvořák

Inkubátor Předlice

Autorka návrhu interiéru: Tereza Matyášková
Realizace: Michal Kukačka, Tomáš Lumpe, Jiří Toman, Robert Vlasák, Lucie Zelená
Spolupráce: Aneta Bendáková, Pavlína Jakoubková

Lektorské centrum

Autorka návrhu: Barbora Moravová
Realizace: Jiří Bartoš, Adam Chmiel, Jan. C. Löbl, Martin Marek