Armaturka

Inkubátor Předlice

Inkubátor Předlice je multioborová platforma, jejímž cílem je uvádění studentů a mladých absolventů do praxe a propojování akademického světa s komerční a kulturní sférou. Program inkubátoru je zaměřen na vzdělávání v oblasti designérské praxe, výtvarného umění, poradenství a praxi samotnou. Studenti se zde podílí na vědeckých a tvůrčích projektech, provozu Armaturky, ale i na komerčních zakázkách. K inkubátoru patří také tzv. start-up, poskytující zázemí studentům vyšších ročníků a čerstvým absolventů fakulty.

inkubator_4964

Zrození inkubátoru

O myšlence inkubátoru se diskutovalo na půdě Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen FUD UJEP) již průběhu roku 2011. Přípravy, zahrnující mimo jiné řešení struktury projektu, sestavení organizačního týmu a rekonstrukci prostoru v bývalé Severočeské armaturce trvaly více než rok. Jeho iniciátory byli děkan FUD UJEP Michal Koleček a vedoucí ateliéru Grafický design I Karel Míšek. Základy a prvotní podobu místu dali studenti, absolventi a zaměstnanci fakulty. Tým kolegů a kamarádů inicioval realizaci projektu a díky investovaným prostředkům a podpoře ze strany FUD UJEP mohlo dojít k uskutečnění nastavených ideí.

Prostor prvního patra o rozloze 700 m2 byl navržen jako openspace se sedmi ateliéry. Čtyři z nich jsou dnes využívány jako rezidence. Architektonické řešení prvního patra navrhla Tereza Matyášková (z ateliéru Design interiéru), pro níž bylo primárním úkolem vytvořit účelný a finančně nenáročný prostor. Během dvou let fungování, v polovině roku 2013, došlo k personálním změnám a ke změně organizační struktury inkubátoru. Vybudovalo se zde lektorské centrum, kavárna s knihovnou a otevřel se nový výstavní prostor Pro design. V následujících měsících se stal kreativní inkubátor součástí kulturní fabriky Armaturka.

Realizace v rámci Inkubátoru Předlice (2012-2015)

Mezi studenty FUD UJEP a ústeckými neziskovými organizacemi se vytvořila přirozená spolupráce, díky níž vznikají projekty na hranici umění a designu reagující na aktuální dění ve společnosti. Lidský entuziasmus nezbytný pro podobné aktivity je nedílnou součástí základů tvořících nejen inkubátor, ale i celou kulturní fabriku. Přestože většina studentů i absolventů FUD UJEP nepochází přímo z Ústí nad Labem, společenské okolnosti je motivují stát se součástí dění ve městě i jeho okolí. Není jim lhostejné místo, kde studují a kde někteří z nich zůstali žít. Na městské prostředí, krajinu nebo politické události reagují prostřednictvím svých specializací, ať už se jedná o grafický design, design interiéru či teorii umění.